Crtanje u SolidWorks-u – online kurs

SolidWorks (SOLIDWORKS) je danas verovatno najkorišćeniji CAD program za modeliranje, tj za tehničko crtanje u 2D i 3D. Prva verzija je napravljena na MIT-u u Americi ali ga je otkupila i dalje razvijala kompanija francuska Dassault, najpoznatija po programu CATIA. Po podacima ova kompanije od pre više godina SolidWorks koristi više od 2 miliona inženjera i dizajnera i preko 165 000 kompanija.

Ovo je obiman kurs SolidWorks-a nakon kojeg ćete sa puno pouzdanja moži da radite sve što vam je potrebno u ovom programu.

Kurs se održava 1 na 1 s predavačem preko programa Google Meet.
Sastoji se od deset termina po sat ipo (po potrebi mogu se dodati termini).
Svaki polaznik nakon kursa dobija skriptu u pdf-u sa celim kursom kako bi uvek mogao da ponovi gradivo i da pronađe određena poglavlja.

Cena kursa 300 €.

#CrtanjeUSolidWorksu #SolidWorksKurs #SolidWorksOnlajnKurs #SolidWorksOnlineKurs #TehnickoCrtanjeOnlineKurs