Grafički dizajn

Da bi vaše poslovanje bilo uspešno neophodna vam je dobra vizuelna prezentacija brošura ili kataloga.

Ukoliko ste zainteresovani, molimo vas da se javite, zbog utvrđivanja obima posla.

Primeri:

Dizajn kataloga za švedsku kompaniju “Innova”:

Dizajn kataloga za švedsku kompaniju Innova

Dizajn flajera za “Informator centra Beograda”:

Dizajn flajera za Informator centra Beograda

:

Dizajn vaučera centra za poljski jezik i kulturu:

Dizajn vaučera centra za poljski jezik i kulturu

Dizajn logoa za kompaniju iz Švedske:

Dizajn logoa za kompaniju iz Srbije: